Utworzono: 01 luty 2011 Piotr Halama Kategoria: Egzamin praktyczny
Drukuj

Zadanie egzaminacyjne

Zakład Drukarsko - Introligatorski "Logdruk" Sp. z o. o. zużywa 240 ton papieru w ciągu 30 dni na produkcję książek. Zakład musi dokonać wyboru dwóch dostawców papieru spośród sześciu, metodą średniej ważonej, w oparciu o wcześniej ustalone kryteria - Załącznik 1. Cena zakupu 1 kg papieru wynosi u każdego dostawcy 2,45 zł, a cena 1 książki ustalono według rzeczywistego kosztu wytworzenia - 14,60 zł.
Zakład Drukarsko - Introligatorski "Logdruk" Sp. z o. o. dostarcza książki do trzech odbiorców. Książki przewożone są do odbiorców w opakowaniach kartonowych zbiorczych po 5 szt., następnie kartony pakowane są w opakowania transportowe po 12 szt. i kompletowane w jednostki ładunkowe (palety) po 8 szt. opakowań transportowych.
Dostawy książek do odbiorców dokonywane są codziennie w następujących wielkościach: "Sfinks" Sp. z o.o. - 22 palety; "Exodus" Sp. z o. o. - 12 palet; "Matriks" Sp. z o. o. - 32 palety. Odległość odbiorców od Zakładu Drukarsko - Introligatorskiego "Logdruk" Sp. z o. o. przedstawia - Załącznik 2.
Czas przewozu od Zakładu Drukarsko - Introligatorskiego "Logdruk" Sp. z o. o. poprzez CENTRUM DYSRYBUCJI do poszczególnych odbiorców nie może być dłuższy niż 14 godz. Średnia prędkość przewozu transportem samochodowym wynosi 60 km/h. Przyjęty maksymalny czas dekonsolidacji (przełożenie ładunku do samochodów o mniejszym tonażu) w CENTRUM DYSTRYBUCJI wynosi - 1 godz., a czas wyładunku u każdego odbiorcy - 30 min.
Opracuj projekt realizacji czynności logistycznych Zakładu Drukarsko - Introligatorskiego "Logdruk" Sp. z o. o., związanych z wyborem dostawców papieru i przewoźnika książek.

Projekt realizacji prac powinien zawierać:

1. Tytuł pracy egzaminacyjnej wynikający z treści zadania.
2. Założenia do projektu realizacji prac, wynikające z treści zadania i załączników.
3. Wybór dostawców papieru i obliczenie dziennej wielkości dostawcy papieru.
4. Obliczanie czasu i kosztu przewozu książek do odbiorców w poszczególnych wariantach przewozu.
5. Wypełnione zestawienie całkowitych kosztów przewozu książek przez poszczególne firmy przewozowe w każdym z wariantów przewozu, w celu wyboru najtańszej firmy przewozowej i wariantu przewozu ? zestawienie zamieszczone w Karcie Pracy Egzaminacyjnej.
6. Obliczenie liczby i ceny książek dostarczonych do:
a) poszczególnych odbiorców,
b) wszystkich odbiorców.
7. Wypełnione dokumenty: dowód przyjęcia PZ papieru dla jednego dostawcy papieru oraz dowód wydania Wz dla jednego odbiorcy książek i list przewozowy - druki zamieszczone w Karcie Pracy Egzaminacyjnej.

Do wykonania zadania wykorzystaj:

Załącznik 1. Kryteria wyboru dostawców papieru.
Załącznik 2. Odległości od Zakładu Drukarsko - Introligatorskiego "Logdruk" Sp. z o. o.
Załącznik 3. Warianty przewozu.
Załącznik 4. Cennik przewozu.
Załącznik 5. Dane adresowe zakładu Drukarsko - Introligatorskiego "Logdruk" Sp. z o. o.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Plików:
Arkusz egzaminacyjny I 2011

Arkusz egzaminu praktycznego - I 2011

Data 2011-02-01 Język  Polski Wielkość 735.08 KB Download 22877

  • Prawo
  • Egzamin praktyczny
  • Egzamin pisemny
  • Zasoby
  • Próbny
Nowy informator

Nowy informator dla technika logistyka. Źródło: CKE Warszawa

Procedury egzaminu od 2013 r."nowy egzamin"

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego od 2013 r. "nowy egzamin". Źródło:

Procedury egzaminu od 2013 r."stary egzamin"

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego od 2013 r. "stary egzamin". Źródło

Szkolny plan nauczania

Przedmiotowe kształcenie zawodowe. Typ szkoły: technikum (4 letni okres nauczania). Źródło: K

Arkusz egzaminacyjny I 2013

Zadanie egzaminacyjneZakład Przetwórstwa "Grzybek" zajmuje się skupem i przetwórstwem grzybów.

Arkusz egzaminacyjny VI 2012

Zadanie egzaminacyjneZakład "Makaron" jest producentem makaronu 5-jajecznego. Makaron jest produkow

Arkusz egzaminacyjny I 2012

Zadanie egzaminacyjneRozlewnia Wody "Samo Zdrowie" w dniu 13 stycznia 2012 r. otrzymała zamówienie

Arkusz egzaminacyjny VI 2011

Zadanie egzaminacyjneZakład Produkcyjny „Domeko” jest producentem drzwi wewnętrznych „Classi

Egzamin pisemny I 2013

Etap pisemny egzaminu zawodowegoArkusz egzaminacyjny ze stycznia 2013 roku.

Egzamin pisemny VI 2012

Etap pisemny egzaminu zawodowegoArkusz egzaminacyjny z czerwca 2012 roku.

Egzamin pisemny I 2012

Etap pisemny egzaminu zawodowegoArkusz egzaminacyjny ze stycznia 2012 roku.

Egzamin pisemny VI 2011

Etap pisemny egzaminu zawodowegoArkusz egzaminacyjny z czerwca 2011 roku.

Test z laboratorium logistyczno - spedycyjnego

Test z laboratorium logistyczno - spedycyjnego.Pytania zawarte w teście pochodzą z arkuszy egzami

Ćwiczenia TL – część II

Ćwiczenie 2Ustalenie optymalnej partii dostawy. Wyznaczenie ilości dostaw w roku.Ćwiczenie 3Wype

Zadanie - model ekonomicznej wielkości zamówienia

Zadanie do wykonania w arkuszu kalkulacyjnym.Oblicz korzystając z arkusza kalkulacyjnego ekonomicz

Klucz oceniania - zadanie 4P TL wersja 0.5 JANCzyścioch

KLUCZ OCENIANIA PRACY EGZAMINACYJNEJ – ZADANIE 4P TL  wersja 0.5 JANCzyściochKRYTERIA OCENIANIA

Próbny egzamin praktyczny VI 2013 - zadanie 5 TL (wersja 4.0)

PRÓBNY EGZAMIN ZAWODOWY - CZERWIEC 2013Zadanie egzaminacyjneCentrum owocowo – warzywne „Żółt

Próbne egzaminy zawodowe maj - czerwiec 2013

HARMONOGRAM PRÓBNYCH EGZAMINÓW ZAWODOWYCH - MAJ/CZERWIEC 2013CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - Edukacja HALAMA

Próbny egzamin praktyczny VI 2012 - klucz do zadania 2P TL (wersja 3.2)

PRÓBNY EGZAMIN PRAKTYCZNY TL CZERWIEC 2012KLUCZ OCENIANIA PRACY EGZAMINACYJNEJ - ZADANIE 2P TL (wer

Próbny egzamin praktyczny VI 2012 - zadanie 2P TL (wersja 3.2)

PRÓBNY EGZAMIN ZAWODOWY W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ CZERWIEC 2012Zadanie egzaminacyjnePalarnia kawy „C

Republika Edukacji
Projekt edukacyjny dla technika administracji i technika logistyka: społeczność plus e-zasoby.
1. Edukacja HALAMA - próbne egzaminy zawodowe TA i TL, dobre rady, materiały edukacyjne, rozwiązania zadań egzaminu praktycznego, schematy oceniania - klucze egzaminu praktycznego, zadania egzaminu praktycznego EDU.
2. Serwis technika logistyka - przepisy prawne, arkusze egzaminu praktycznego, arkusze egzaminu pisemnego plus klucze oceniania, linki do zasobów edukacyjnych.
3. Serwis technika administracji - przepisy prawne, arkusze egzaminu praktycznego, arkusze egzaminu pisemnego plus klucze oceniania, linki do zasobów edukacyjnych.
Piotr Halama
fabrykahalama@gmail.com
www.halamaplus.pl
Administrator serwisu.
Autor projektu Republika Edukacji.
Nauczyciel przedmiotów zawodowych, egzaminator w zawodzie technik logistyk.
Przewodniczący Rady Fundacji Marchewkowe Pole.